Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 24.10.2010 18:36 | Komentáře (0)

V roce 2009 byly skutečné výdaje státního rozpočtu České republiky 1167,01 mld. Kč. Pro rok 2010 jsou schválené výdaje státního rozpočtu 1184,92 mld. Kč. Vláda na svém jednání 23. zárí 2010 schválila návrh státního rozpočtu, který počítá s výdaji ve výši 1179,83 mld. Kč. Ve světle těchto strohých čísel zní až humorně slova předsedy vlády Petra Nečase ČR na tiskové konferenci ke 100 dnům vlády dne 20. října 2010.

"Tady chci říci, že šetříme ve všech rezortech. Jednoznačně jsme dokázali, že jsme vládou rozpočtové odpovědnosti".

Asi nás tahají za nos. Já žádné šetření nevidím. Rozpočtované výdaje pro rok 2011 jsou ve srovnání s rokem letošním v podstatě stejné a ve srovnání s rokem 2009 jsou vyšší o téměř 13 mld. Kč. Kdo jako hospodář šetří, tak především méně utrácí a já zjišťuji, že ve skutečnosti se bude utrácet stejně, ne-li více.

 

Informační zdroje viz:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/usporny-rozpocet--nizsi-podpora-stavebniho-sporeni-i-danove-zmeny-schvalila-vlada-76310/

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-ke-100-dnum-vlady-a-po-jejim-jednani--20--rijna-2010-77265/

Přidat komentář


(Zobrazí Vaší Gravatar ikonu)

  Country flag

biuquote
  • Komentář
  • Náhled
Loading