Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 6.12.2010 20:49 | Komentáře (0)

Dle své výroční zprávy za rok 2009 měl tento úřad v Praze 336 pracovníků. V oficiální informaci, vyžádané kontrolním výborem Poslanecké sněmovny při projednávání závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2009 jsou uvedeny předpokládané náklady na výstavbu vlastního sídla v celkové výši 810 mil. Kč (z toho na vybavení nábytkem 20 mil. Kč).

Na přepočtu na jednoho pracovníka tedy vychází celkem 2,41 mil. Kč. V současné době připadá na 1 zaměstnance 15,6 m2 kancelářské plochy. Mě z toho vychází téměř 150 tis. Kč na 1 m2 kancelářské plochy v případě výstavby vlastního sídla.

Dle zákona č.166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu tento úřad posuzuje, zda kontrolované činnosti jsou účelné a hospodárné. Činnost Nejvyššího kontrolního úřadu určitě není hospodárná. Je to jako když se stane kozel zahradníkem.

 

Informační zdroje viz:

http://www.nku.cz/assets/media/sidlo-nku/sidlo_1.pdf

http://www.nku.cz/vyr-zpravy/vyrocni-zprava-nku-2009.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář


(Zobrazí Vaší Gravatar ikonu)

  Country flag

biuquote
  • Komentář
  • Náhled
Loading