Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 19.9.2010 20:49 | Komentáře (0)

Ze zveřejněných odhadů na  tiskové  konferenci  ČSRES  dne 1. července 2010 k rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jeho dopadů se nechá dopočítat, že přímé náklady výkupu elektřiny z fotovoltaických elektráren (FVE) za příštích dvacet let mají činit 644 mld. Kč.

Podle zákona č.180/2005 výkupní ceny elektřiny z FVE doposud každoročně stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) svými cenovými rozhodnutími, přičemž cena pro následující  rok nesmí  být nižší než 95% ceny v stávajícím roce.

Když se tento zákon v roce 2005 projednával v parlamentu,  poslankyně Iva Šedivá  a poslanec Ladislav Urban podali úspěšně pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy obsahovaly změnu zásadního parametru snižování výkupní ceny.

Jaký asi je  ekonomický dopad  tohoto pozměňovacího návrhu na snižování výkupní  ceny z 90 % na 95 % ročně ?

Předpokládejme, že by ERÚ plně využil  možnosti snižovat výkupní ceny elektřiny  z FVE již v roce 2008 a následně v každém dalším.  Zpočátku patrné a později zcela viditelné snižování nákladů na výstavbu FVE  by jej k tomu zajisté opravňovalo.

Při  snižování desetiprocentním tempem  by byla výkupní cena u FVE spuštěných  v roce 2010 nižší o téměř 13 % a u VFE spuštěných v roce 2011 nižší až o 16 % oproti schválenému  snižování pětiprocentním tempem.  Zaokrouhleně a odhadem na průměrných 15 % by tedy mohly být přímé náklady výkupu elektřiny z FVE za období 2010 až 2030 nižší o téměř 100 mld. Kč.

Pokud by při rychlejším snižování výkupních cen nerostl počet nových VFE tak rychle jako nyní, byly by tyto náklady ještě zcela výrazně nižší.  Nebojím se toto snížení  odhadnout až na polovinu  přímých náklady výkupu elektřiny z FVE za období 2010 až 2030, tedy až o 300 mld. Kč.

Ptejme se, zda poslanci, kteří navrhli změnu tohoto zcela zásadního parametru snižování výkupní ceny, měli  jasno o možném ekonomickém dopadu na občany České republiky  a její  ekonomiku. Zda své úspěšné pozměňovací návrhy podali na základě odborné a koncepční ekonomické studie o předpokládaném pomalém snižování nákladů na výstavbu FVE  nebo tyto návrhy podali na základě lobistického tlaku výrobců a dodavatelů FVE a jejich budoucích provozovatelů?  

Nebo se jednalo pouze o okamžitý dobře míněný osobní a jinak nepodložený názor ?  Tedy názor ve svém důsledku antikoncepční  vůči návrhu vládnímu?

Všechny  varianty mi navozují  úvahy, jak může být finančně nebezpečná činnost našich poslanců a jak pečlivě a řádně hospodaří při své zákonodárné činnosti s našimi finančními prostředky.

A nejpikantnější je, že se jednalo o levicové poslance, kteří se chválí, jak statečně hájí ekonomické zájmy svých voličů proti zájmům bohatých.

 

Informační zdroje viz:

http://www.csres.cz/Informace/Informace.htm

Komentáře

Přidat komentář


(Zobrazí Vaší Gravatar ikonu)

  Country flag

biuquote
  • Komentář
  • Náhled
Loading