Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 2.2.2011 22:40 | Komentáře (0)

"Co Čech to muzikant", říká známé české pořekadlo. Někdy to vypadá, že se v něm nehovoří o tom, že jsme muzikální národ. Jeho význam je spíše v tom, že když se někde něco stane, tak zaujímáme postoj dle jiného pořekadla "já nic, já muzikant". A tak se chová náš místopředseda vlády Alexandr Vondra, bývalý disident. Nepřijímá žádnou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky při našem předsednictví EU, kdy byl místopředsedou vlády pro evropské záležitosti. Vše svádí na své podřízené nebo jiné úředníky a tváří se, že on přece za nic nemůže. Na svých www stránkách o této aféře nemá dodnes ani slovo. Jako by nebyla. Žádná omluva. Žádná sebereflexe.

Každopádně bych mu nesvěřil ze svých peněz ani jedinou korunu. Pokud by mne neokradl, tak by každopádně moje peníze rozfofroval. A ještě by mi asi řekl, že jsem si je měl ohlídat sám.

Přečtěte si také

http://hn.ihned.cz/c1-49611170-vzdyt-ja-s-tim-prece-nemam-nic-do-cineni

http://www.lidovky.cz/novak-mi-rekl-ze-jsem-jeho-podrizeny-tvrdi-vondra-f7i-/ln_domov.asp?c=A110129_130227_ln_domov_mk

http://www.lidovky.cz/nic-jsem-nepodepsal-zadny-urad-jsem-nemel-brani-se-vondra-pek-/ln_domov.asp?c=A110127_154043_ln_domov_hs

http://www.alexandrvondra.cz/index.php

Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 6.12.2010 20:49 | Komentáře (0)

Dle své výroční zprávy za rok 2009 měl tento úřad v Praze 336 pracovníků. V oficiální informaci, vyžádané kontrolním výborem Poslanecké sněmovny při projednávání závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2009 jsou uvedeny předpokládané náklady na výstavbu vlastního sídla v celkové výši 810 mil. Kč (z toho na vybavení nábytkem 20 mil. Kč).

Na přepočtu na jednoho pracovníka tedy vychází celkem 2,41 mil. Kč. V současné době připadá na 1 zaměstnance 15,6 m2 kancelářské plochy. Mě z toho vychází téměř 150 tis. Kč na 1 m2 kancelářské plochy v případě výstavby vlastního sídla.

Dle zákona č.166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu tento úřad posuzuje, zda kontrolované činnosti jsou účelné a hospodárné. Činnost Nejvyššího kontrolního úřadu určitě není hospodárná. Je to jako když se stane kozel zahradníkem.

 

Informační zdroje viz:

http://www.nku.cz/assets/media/sidlo-nku/sidlo_1.pdf

http://www.nku.cz/vyr-zpravy/vyrocni-zprava-nku-2009.pdf

 

Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 28.10.2010 21:01 | Komentáře (5)

V příloze Hospodářských novin Automobily ze dne 19. října 2010 je uveřejněn rozhovor s generálním ředitelem společnosti Kapsch ČR, Ing. Karlem Feixem.

Z rozhovoru cituji:

„Mýtné se vybírá bezmála čtyři roky. Rozsah zpoplatněné sítě se pohybuje kolem 1300 km a nákladních vozidel  s hmotností nad 3,5 tuny se v systému pohybuje přes půl milionu. Za celou dobu provozování mýta stát od kamionů vybral do dnešního dne něco přes 22 miliard korun. Nám za dodávku mýta zaplatil 3,2 mld. Kč a za provozování systému dosud 4,3 mld. Kč. Takže státu „zbylo“ 14,5 miliardy korun. Rozdíl proti tomu, co by stát vybral od kamionů pomocí časových známek, je 400 %“.

Ať počítám, jak počítám, mě vychází něco zcela jiného.

Na jeden kamion vychází za mýtné ročně necelých 11 tis. Kč. Náklady na jednu dálniční známku činí 6 Kč, tedy za všechny kamiony vychází ročně 3 mil. Kč a jedná se zřejmě o zanedbatelnou částku.  Provize obchodníků  za prodej dálničních známek dle mého odhadu nepřesahuje 10 %. Při prodeji  dálničních známek, které by ve své ceně zahrnovaly i hodnotu mýtného ve výši  11 tis. Kč na jeden kamion ročně, by celkové odměny obchodníků činily za čtyřleté období činily maximálně 2,2 mld. Kč. Na stát by tak zbylo o téměř  20 mld. Kč více.

Generální ředitel společnosti Kapsch ČR, Ing. Karel Feix v tomto rozhovoru konstatuje, že  rozdíl proti tomu, co by stát vybral od kamionů pomocí časových známek, je 400 %.  Ano, mě to taky vychází, ale opačně.

Nezpochybnitelné je, že Kapsch doposud  obdržel  34 % z vybraného mýtného, celkem tedy  7,5 mld. Kč.

Informační zdroje viz:

http://hn.ihned.cz/c6-10070890-47261290-700000_hndetail-soucasnost-a-budoucnost-myta-v-ceske-republice

http://fenrir.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/075schuz/s075144.htm

Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 24.10.2010 18:36 | Komentáře (0)

V roce 2009 byly skutečné výdaje státního rozpočtu České republiky 1167,01 mld. Kč. Pro rok 2010 jsou schválené výdaje státního rozpočtu 1184,92 mld. Kč. Vláda na svém jednání 23. zárí 2010 schválila návrh státního rozpočtu, který počítá s výdaji ve výši 1179,83 mld. Kč. Ve světle těchto strohých čísel zní až humorně slova předsedy vlády Petra Nečase ČR na tiskové konferenci ke 100 dnům vlády dne 20. října 2010.

"Tady chci říci, že šetříme ve všech rezortech. Jednoznačně jsme dokázali, že jsme vládou rozpočtové odpovědnosti".

Asi nás tahají za nos. Já žádné šetření nevidím. Rozpočtované výdaje pro rok 2011 jsou ve srovnání s rokem letošním v podstatě stejné a ve srovnání s rokem 2009 jsou vyšší o téměř 13 mld. Kč. Kdo jako hospodář šetří, tak především méně utrácí a já zjišťuji, že ve skutečnosti se bude utrácet stejně, ne-li více.

 

Informační zdroje viz:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/usporny-rozpocet--nizsi-podpora-stavebniho-sporeni-i-danove-zmeny-schvalila-vlada-76310/

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-ke-100-dnum-vlady-a-po-jejim-jednani--20--rijna-2010-77265/

Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 19.9.2010 20:49 | Komentáře (0)

Ze zveřejněných odhadů na  tiskové  konferenci  ČSRES  dne 1. července 2010 k rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jeho dopadů se nechá dopočítat, že přímé náklady výkupu elektřiny z fotovoltaických elektráren (FVE) za příštích dvacet let mají činit 644 mld. Kč.

Podle zákona č.180/2005 výkupní ceny elektřiny z FVE doposud každoročně stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) svými cenovými rozhodnutími, přičemž cena pro následující  rok nesmí  být nižší než 95% ceny v stávajícím roce.

Když se tento zákon v roce 2005 projednával v parlamentu,  poslankyně Iva Šedivá  a poslanec Ladislav Urban podali úspěšně pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy obsahovaly změnu zásadního parametru snižování výkupní ceny.

Jaký asi je  ekonomický dopad  tohoto pozměňovacího návrhu na snižování výkupní  ceny z 90 % na 95 % ročně ?

Předpokládejme, že by ERÚ plně využil  možnosti snižovat výkupní ceny elektřiny  z FVE již v roce 2008 a následně v každém dalším.  Zpočátku patrné a později zcela viditelné snižování nákladů na výstavbu FVE  by jej k tomu zajisté opravňovalo.

Při  snižování desetiprocentním tempem  by byla výkupní cena u FVE spuštěných  v roce 2010 nižší o téměř 13 % a u VFE spuštěných v roce 2011 nižší až o 16 % oproti schválenému  snižování pětiprocentním tempem.  Zaokrouhleně a odhadem na průměrných 15 % by tedy mohly být přímé náklady výkupu elektřiny z FVE za období 2010 až 2030 nižší o téměř 100 mld. Kč.

Pokud by při rychlejším snižování výkupních cen nerostl počet nových VFE tak rychle jako nyní, byly by tyto náklady ještě zcela výrazně nižší.  Nebojím se toto snížení  odhadnout až na polovinu  přímých náklady výkupu elektřiny z FVE za období 2010 až 2030, tedy až o 300 mld. Kč.

Ptejme se, zda poslanci, kteří navrhli změnu tohoto zcela zásadního parametru snižování výkupní ceny, měli  jasno o možném ekonomickém dopadu na občany České republiky  a její  ekonomiku. Zda své úspěšné pozměňovací návrhy podali na základě odborné a koncepční ekonomické studie o předpokládaném pomalém snižování nákladů na výstavbu FVE  nebo tyto návrhy podali na základě lobistického tlaku výrobců a dodavatelů FVE a jejich budoucích provozovatelů?  

Nebo se jednalo pouze o okamžitý dobře míněný osobní a jinak nepodložený názor ?  Tedy názor ve svém důsledku antikoncepční  vůči návrhu vládnímu?

Všechny  varianty mi navozují  úvahy, jak může být finančně nebezpečná činnost našich poslanců a jak pečlivě a řádně hospodaří při své zákonodárné činnosti s našimi finančními prostředky.

A nejpikantnější je, že se jednalo o levicové poslance, kteří se chválí, jak statečně hájí ekonomické zájmy svých voličů proti zájmům bohatých.

 

Informační zdroje viz:

http://www.csres.cz/Informace/Informace.htm

Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 14.9.2010 21:22 | Komentáře (0)

 

Lesy České republiky hospodařily v roce 2009 na ploše 1308 tis. hektarů. Za tento rok se jim podařilo dosáhnout zisku 582 mil. Kč. Prostým výpočtem dojdu k tomu, že zisk na 1 ha je pouze 445 Kč. Průměrná cena jednoho m3 palivového dříví ve stejném roce byla 460 Kč. Ať počítám, jak počítám, tak mi vychází, že přebytek hospodaření našich Lesů České republiky má hodnotu nevelké hromady palivového dříví.

Kdybych hospodařil stejně jako Lesy České republiky, budu potřebovat alespoň 15 ha vlastního lesa, abych získal ve formě přebytků dostatek dříví na topení v našem rodinném domě.

 

Informační zdroje viz:

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/B0004CE2F6/$File/700709q404.pdf

http://www.lesycr.cz/cs/download.ep/