Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 28.10.2010 21:01 | Komentáře (5)

V příloze Hospodářských novin Automobily ze dne 19. října 2010 je uveřejněn rozhovor s generálním ředitelem společnosti Kapsch ČR, Ing. Karlem Feixem.

Z rozhovoru cituji:

„Mýtné se vybírá bezmála čtyři roky. Rozsah zpoplatněné sítě se pohybuje kolem 1300 km a nákladních vozidel  s hmotností nad 3,5 tuny se v systému pohybuje přes půl milionu. Za celou dobu provozování mýta stát od kamionů vybral do dnešního dne něco přes 22 miliard korun. Nám za dodávku mýta zaplatil 3,2 mld. Kč a za provozování systému dosud 4,3 mld. Kč. Takže státu „zbylo“ 14,5 miliardy korun. Rozdíl proti tomu, co by stát vybral od kamionů pomocí časových známek, je 400 %“.

Ať počítám, jak počítám, mě vychází něco zcela jiného.

Na jeden kamion vychází za mýtné ročně necelých 11 tis. Kč. Náklady na jednu dálniční známku činí 6 Kč, tedy za všechny kamiony vychází ročně 3 mil. Kč a jedná se zřejmě o zanedbatelnou částku.  Provize obchodníků  za prodej dálničních známek dle mého odhadu nepřesahuje 10 %. Při prodeji  dálničních známek, které by ve své ceně zahrnovaly i hodnotu mýtného ve výši  11 tis. Kč na jeden kamion ročně, by celkové odměny obchodníků činily za čtyřleté období činily maximálně 2,2 mld. Kč. Na stát by tak zbylo o téměř  20 mld. Kč více.

Generální ředitel společnosti Kapsch ČR, Ing. Karel Feix v tomto rozhovoru konstatuje, že  rozdíl proti tomu, co by stát vybral od kamionů pomocí časových známek, je 400 %.  Ano, mě to taky vychází, ale opačně.

Nezpochybnitelné je, že Kapsch doposud  obdržel  34 % z vybraného mýtného, celkem tedy  7,5 mld. Kč.

Informační zdroje viz:

http://hn.ihned.cz/c6-10070890-47261290-700000_hndetail-soucasnost-a-budoucnost-myta-v-ceske-republice

http://fenrir.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/075schuz/s075144.htm

Categories: Péče řádného hospodáře Posted by Admin on 24.10.2010 18:36 | Komentáře (0)

V roce 2009 byly skutečné výdaje státního rozpočtu České republiky 1167,01 mld. Kč. Pro rok 2010 jsou schválené výdaje státního rozpočtu 1184,92 mld. Kč. Vláda na svém jednání 23. zárí 2010 schválila návrh státního rozpočtu, který počítá s výdaji ve výši 1179,83 mld. Kč. Ve světle těchto strohých čísel zní až humorně slova předsedy vlády Petra Nečase ČR na tiskové konferenci ke 100 dnům vlády dne 20. října 2010.

"Tady chci říci, že šetříme ve všech rezortech. Jednoznačně jsme dokázali, že jsme vládou rozpočtové odpovědnosti".

Asi nás tahají za nos. Já žádné šetření nevidím. Rozpočtované výdaje pro rok 2011 jsou ve srovnání s rokem letošním v podstatě stejné a ve srovnání s rokem 2009 jsou vyšší o téměř 13 mld. Kč. Kdo jako hospodář šetří, tak především méně utrácí a já zjišťuji, že ve skutečnosti se bude utrácet stejně, ne-li více.

 

Informační zdroje viz:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/usporny-rozpocet--nizsi-podpora-stavebniho-sporeni-i-danove-zmeny-schvalila-vlada-76310/

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-ke-100-dnum-vlady-a-po-jejim-jednani--20--rijna-2010-77265/